Begrippen

Dit is onze begrippenlijst, hierin leggen we je alle termen en jargon uit die wel eens voorbij zou kunnen komen! Wel zo handig om te weten.

Voip telefoon met yealink receptietoestel om te bellen op kantoor

A

Applicatie
Een toepassing/computerprogramma. Een applicatie wordt rechtstreeks aangeboden van ontwikkelaar aan eindgebruiker en hoeft niet via een store (App Store, Google Play Store of Microsoft Store) te worden aangeschaft. 

App
Een toepassing/computerprogramma die alleen gedownload kan worden wanneer de app ontwikkelaar deze aanbiedt in een store (Google Play Store, App Store of Microsoft Store). De app moet dus ook compatibel zijn met het besturingssysteem van het platform waar het wordt aangeboden.

Audit
(Periodiek) onderzoek/controle van (ICT) processen om te zorgen dat kwaliteitsstandaarden worden behaald. 

Azure Active Directory (Azure AD)
Azure AD is de bibliotheek met alle identiteiten & groepen binnen jouw ICT omgeving en de daarbij behorende rechten. Het is de bron waar we alles op kunnen inrichten, zowel technisch als vanuit security oogpunt en de rechtenstructuur. Vanuit Azure AD registreer je alle identiteiten en leggen we verbanden tussen identiteiten, rechten en groepen. Bijvoorbeeld: als finance medewerker heb jij toegang tot financiële gegevens en bepaalde groepen, waar jouw marketing collega geen rechten toe heeft.  

Azure Virtual Desktop (AVD)
Een virtualisatietechniek om desktops en apps in de Microsoft cloud te kunnen draaien. AVD is speciaal voor bedrijven, waarbij hun huidige applicatielandschap of infrastructuur (servers) niet direct naar de cloud kan. Met AVD regelen wij een virtualisatie om de huidige omgeving en legacy applicaties alsnog naar de cloud te halen.  

B

Back-up
Een kopie van (bedrijfs)gegevens die kan worden teruggezet wanneer er data verloren gaat bij bijvoorbeeld een computer crash of serverfout. 

Bedrijfsdatabundel
Een databundel is je strippenkaart voor het verbruik van je MB’s met je mobiele telefoon. Een databundel waar verschillende collega’s binnen een bedrijf gebruik van kunnen maken. Op deze manier kunnen mensen die veel onderweg zijn en data nodig hebben dit delen met mensen die weinig verbruiken.

Beheer
Het plegen van onderhoud en reparaties, het nemen van voorzorgsmaatregelen en het uitvoeren van regelmatige controles van alle diensten in de dienstencirkel alsmede gepland Beheer.

Best practice
De best mogelijke werkwijze of techniek om een taak of project uit te voeren.

BitLocker
Een vorm van encryptie om harde schijven te beveiligen. 

C

Calamiteit
Een Calamiteit betreft het hoogste prioriteitsniveau bij storingen. Alle gebruikers binnen een organisatie ervaren dan op hetzelfde moment een storing, waardoor zij niet verder kunnen werken. Een Calamiteit kan ook gaan over een cyber attack of groot datalek.

Change
Een Change is een verandering in de ICT infrastructuur of een ander soort wijziging binnen het ICT landschap. Dit soort wijzingen vallen niet onder de SLA en worden apart gefactureerd. Een wijziging wordt gedefinieerd als een toevoeging/wijziging/verwijdering aan/van een bestaand(e) onderdeel/omgeving. Alle wijzigingsverzoeken moeten eerst worden goedgekeurd, onafhankelijk van de maandelijkse overeenkomst.  

Cloud
De cloud is een groot netwerk dat gebruikmaakt van verschillende servers en data, dat overal ter wereld aan elkaar gekoppeld is. Je slaat jouw eigen data op dit online netwerk van servers op, zodat je hier altijd bij kunt via het internet. Daarnaast kun je software benaderen via de cloud, dus het is niet altijd meer nodig om dit op lokale servers te draaien of te downloaden op je device. 

CodeTwo
Een cloud programma waarmee automatische e-mailhandtekeningen worden gegenereerd voor Microsoft 365 en Exchange. Daarnaast kun je met CodeTwo back-ups van Office 365 en Exchange inregelen en complete mailboxen migreren.

Colocatie 
Op basis van een colocatie contract kunnen verschillende bedrijven een plekje huren in een datacentrum. IT Synergy zorgt er als ICT partij voor dat haar klanten terecht kunnen in een datacentrum d.m.v. colocatie.

Conditional Access (CA)
Conditional Access staat voor voorwaardelijke toegang. Om toegang te krijgen tot befrijfsdata en/of applicaties kunnen we hier voorwaardes aan hangen. Een voorwaarde zou kunnen zijn; wanneer jij inlogt vanuit het buitenland, kan er tweestapsverificatie of Multi-Factor Authenticatie gevraagd worden. Dit noemen we ook wel MFA.  

Connectiviteit
Alles wat te maken heeft met internet en bellen, van wifi en kabels tot zakelijk bellen over het internet. 

Customer Satisfaction Score (CSAT)
Een klanttevredenheidsmeting waarbij wordt gekeken naar een specifiek component van een product of dienstverlening. Bij IT Synergy gaat het hier om de levering van support door de Servicedesk.

D

Data
De allesomvattende term voor gegevens over bedrijfsprocessen, producten en klanten die in digitale vorm beschikbaar zijn. 

Datacentrum
Een fysieke locatie waar ICT apparatuur, infrastructuren & data zijn opgeslagen (zoals servers en bedrijfsgegevens). Een datacentrum is zwaarbeveiligd en zorgt dat servers en applicaties 24/7 beschikbaar zijn.

Device
Een (mobiel) apparaat waarvandaan je kunt werken. Denk bijvoorbeeld aan een laptop, mobiel, iPad, smartphone of vaste computer.

Desktop
Het scherm dat je ziet als je een computer opstart. Bij Windows is dit het bureaublad, waar je al je programma’s en bestanden vandaan kunt benaderen. 

Dienstencirkel
Alle diensten die IT Synergy levert. De dienstencirkel bestaat uit drie componenten:
1 – Microsoft 365, devices, connectiviteit en cloud & infrastructuur.
2 – Security.
3 – Beheer, support, strategie, projecten en trainen. 

Digitale werkplek 
De digitale werkplek is een pakket aan producten, security en diensten dat voor een optimale ICT beleving zorgt.

Docking station 
Een docking station is een station waar je je laptop aan vastklikt, zodat je alle kabels van randapparatuur makkelijk kunt aansluiten. 

E

Microsoft Exchange 
De server die Outlook en Outlook agenda’s host. Exchange Online host dit vanuit de Microsoft cloud (online) en met Exchange on-premise wordt dit gehost vanuit een lokale server. 

F

Firewall
Een firewall bewaakt in- en uitgaand netwerkverkeer op basis van verschillende securityregels. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de bescherming van een intern bedrijfsnetwerk tegen het internet. 

Fout
Het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificatiesEén gebruiker ervaart dan een probleem, waardoor hij niet verder kan werken. 

G

Gebruiker
Een gebruiker is een persoon die gebruikmaakt van de online werkplek

H

Hardware
Alle tastbare zaken die te maken hebben met een computer, zoals de harde schijf, processor of het moederbord. Denk daarnaast ook aan randapparatuur als een beeldscherm, muis en toetsenbord. 

I

Identity and Access Management (IAM)
Het toekennen van de juiste rechten aan de juiste personen binnen een organisatie. Met IAM richt je een rechtenstructuur in, waarbij iedere gebruiker automatisch toegang krijgt tot de data en tools die nodig zijn binnen een bepaalde werkrol. 

Incident
Een Incident staat voor een probleem waarbij één of meerdere gebruikers door een storing iets niet kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan een serverprobleem, waardoor een printer het niet doet. In 99% van de gevallen kan de gebruiker wel aan andere zaken verder werken. Er moet worden gezocht naar de overkoepelende oorzaak om het probleem op te lossen.

Infrastructuur
Alles wat nodig is om een ICT omgeving optimaal in te richten, van het soort devices tot netwerken en systemen. 

Intranet
Een interne website die alleen toegankelijk is voor werknemers binnen een bepaald bedrijf. Op het intranet kunnen o.a. nieuwsposts en data worden gedeeld. 

iOS
Het besturingssysteem voor Apple iPhones en iPads.

J

J.A.R.V.I.S.
Just A Rather Very Intelligent System (die uit de Marvel films 🦸)

K

 

L

Legacy applicatie
Software dat cruciaal is voor bedrijfsvoering, maar gebaseerd op achterhaalde systemen/technologie. Denk bijvoorbeeld aan een op maat gemaakt ERP pakket dat inmiddels achterloopt qua techniek, maar waar niet zomaar vanaf te stappen is. Legacy applicaties maken een volledige overstap naar de cloud vaak complexer. 

Licentie 
Een formele afspraak waarbij je als gebruiker of bedrijf iets mag gebruiken. Met bijvoorbeeld een Microsoft Business Premium licentie mag je gebruikmaken van verschillende Microsoft Office apps.

M

MacOS
Het besturingssysteem voor Apple Macbooks, iMacs en Mac Mini devices.

Malware
Software die gebruikt wordt om computers te beschadigen, infecteren met virussen of om gevoelige informatie te stelen. 

Microsoft Azure
Azure is het cloud computing platform van Microsoft. Het is de overkoepelende term voor alle cloud diensten die Microsoft aanbiedt. 

Microsoft Intune
Een service van Microsoft waarmee je Mobile Device Management (MDM) en Mobile Application Management (MAM) uitvoert. Met Intune beheer je o.a. de instellingen en beveiligingsmethodes van mobiele devices, welke apps er op apparaten staan en apparaten registeren voor inventarisatie. 

Microsoft Teams
Een applicatie waarmee je zakelijk kunt (video)bellen, online samenwerken en online bestanden kunt delen en benaderen. Teams is gekoppeld aan andere Microsoft 365 apps, zoals Outlook en SharePoint. 

Microsoft 365
Het complete verzamelpakket van Office apps van Microsoft. Voorheen heette dit pakket Office 365. Afhankelijk van het soort Microsoft licentie, kun je gebruikmaken van standaard apps als Word en Excel tot geavanceerde apps als Intune en Azure Information Protection. 

Migreren
Het overstappen van de ene ICT omgeving naar de andere. Dit heeft invloed op o.a. servers, infrastructuur, applicaties, werkwijze en mogelijk telefonie. 

Mobile Device Management (MDM)
Het beheer van mobiele apparaten, zoals laptops, smartphones en tablets. Beheer slaat o.a. op inventarisatie, gebruikersrechten, instellingen en beveiligingsbeleid. 

Modem 
Een modem zorgt dat je verbinding kunt maken met het internet. Het zet een signaal zoals glasvezel om in internet via je internetprovider. 

Multi-Factor Authenticatie (MFA)
Een tweestapsverificatie om iemand te authenticeren bij het inloggen. Dit is een onderdeel van beveiliging van persoonlijke accounts en bedrijfsaccounts. Dit gebeurt bijvoorbeeld door in te loggen met e-mailadres en wachtwoord en vervolgens een extra code via SMS in te vullen of te authenticeren met gezichtsherkenning via de MFA app.

N

Netwerk
Twee of meer devices die met elkaar verbonden zijn om informatie uit te wisselen/te communiceren. 

Net Promotor Score (NPS)
Een klanttevredenheidsmeting waarbij wordt gekeken naar klantloyaliteit. Het heeft dus te maken met de algehele beleving van een dienst. De vraag die hierbij altijd wordt gesteld, is: “hoe waarschijnlijk is het dat je dit bedrijf zou aanbevelen aan een vriend, collega of zakenpartner op een schaal van 1 tot 10?”.

O

OneDrive
Een clouddienst van Microsoft om bestanden op te slaan en te benaderen vanaf ieder apparaat. Je kunt een persoonlijk account en een zakelijk account hebben. Deze accounts zijn gekoppeld aan andere Microsoft apps zoals SharePoint, zodat je makkelijk online data kunt benaderen en samenwerken met collega’s.

Outlook
Het e-mailprogramma van Microsoft. Gebruikers kunnen dit benaderen via de desktopapp of webversie. 

P

Patchmanagement
Het periodiek uitvoeren van controles op en updates van software om te zorgen dat dit beveiligd en up-to-date is. Gebruikers hebben hier geen last van, omdat patches op de achtergrond worden uitgevoerd.

Patchruimte
Een ruimte waarin bekabeling voor netwerken en telefonie zijn verzameld voor een verdieping of (deel van een) gebouw. Vervolgens kan benodigde apparatuur worden aangesloten in deze ruimte. Er hoeft dus vaak geen nieuwe bekabeling te worden aangelegd, omdat deze al aanwezig is en uitkomt in de patchruimte. 

Phishing 
Door middel van phishing proberen hackers belangrijke persoonsgegevens te stelen via o.a. mails, linkjes of valse belletjes.

Porteren
Het overzetten van een (mobiel) telefoonnummer naar een andere telecomprovider.

Processor 
Een processor verzorgt alle berekeningen en aansturingen van een computer. Hoe beter de processor, hoe sneller de computer. 

Project
Een Project is een grote toevoeging of wijziging aan een ICT omgeving met een duidelijk begin en einde. 

Q

QWERTY
De indeling van een toetsenbord die met de letters Q, W, E, R, T & Y begint. Dit toetsenbord gebruiken we o.a. in Nederland en Amerika. 

R

Random Access Memory (RAM)
RAM wordt ook wel intern geheugen of werkgeheugen genoemd en staat voor het tijdelijke opslaggeheugen van een laptop of desktop. RAM zorgt ervoor dat je verschillende programma’s en tabbladen tegelijk open kunt hebben, zonder dat er iets vastloopt.

Ransomware
Ransomware is malware dat databestanden van gebruikers versleutelt, om dit vervolgens te ontsleutelen voor losgeld. 

Roadmap
De strategische routekaart voor kortermijn- en langetermijndoelen.

Router
Een router is aangesloten op een modem en verdeelt het binnenkomende internetsignaal over verschillende apparaten. Zo kun je internet gebruiken op je telefoon, tablet en laptop. 

S

Security
Alles wat te maken heeft met het beveiligen van een ICT omgeving. Dit gaat o.a. om de digitale werkplek, netwerken, bedrijfsdata, hardware en software. 

Server
Een server is een computer die ervoor zorgt dat programma’s werken op andere computers. Zo zorgt een printerserver dat we kunnen printen, een mailserver dat we e-mails kunnen verzenden en een databaseserver dat we gegevens kunnen bewaren. 

Servicedesk Engineer
Onze collega’s die op de IT Synergy Servicedesk werken. Zij ondersteunen gebruikers van onze klanten telefonisch, per mail of via ons ticketsysteem. 

Service Level Agreement (SLA)
Een SLA waarborgt de kwaliteit van ICT dienstverlening. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt rondom het beheer van een ICT omgeving, zoals beschikbaarheid en response- en oplostijden. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van zowel IT partij (IT Synergy) als klant staan hier vastgelegd. 

Service Request
Een Service Request betreft een wens van één gebruiker. Het is een toevoeging of aanpassing zonder impact; het leveren van informatie, advies, een standaard wijziging of toegang tot een service.  

SharePoint
Een Microsoft platform voor organisaties om in een beveiligde online omgeving pagina’s te maken en informatie te delen. Het is als het ware een interne bedrijfswebsite voor het delen van data. 

Softphone
Software om te bellen via een apparaat wat niet per se een vaste telefoon is. Je belt dan bijvoorbeeld via een applicatie op je smartphone of desktop. 

Spoofing
Online oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als iemand anders. Een voorbeeld hiervan is een phishing mail waarbij iemand zich voordoet als je bank of een telefoontje van een Nederlands 06-nummer, terwijl iemand uit een ander land je belt. 

SSL certificaat 
Een protocol om data te versleutelen, zodat het bezoeken van websites zo goed mogelijk beveiligd is. Gebruikers van websites zijn op deze manier verzekerd dat hun gegevens versleuteld zijn wanneer ze een site bezoeken. Je herkent zo’n certificaat aan het slotje voor een website-URL of een groene adresbalk.

Support
Het ondersteunen van eindgebruikers wanneer zij vragen hebben over hun ICT omgeving of ergens tegenaan lopen. Daarnaast staat Support voor het oplossen van Service RequestsFouten, Incidenten en Calamiteiten. 

Switch
Een apparaat waar meerdere devices uit een netwerk op aangesloten kunnen worden om met elkaar te communiceren. Denk hierbij aan severs, printers en computers. 

System Engineer
Support collega’s die onze klanten op locatie ondersteunen met problemen of het aanleggen/verbeteren van ICT omgevingen. 

T

Ticketsysteem
Het online portaal waar gebruikers een probleem kunnen melden in de vorm van een ticket. 

U

Uniform Resource Locator (URL)
Het adres voor een website. Dit adres bestaat uit een unieke domeinnaam en pagina. 

V

Voice over Internet Protocol (VoIP)
Een telefonieoplossing voor vast en mobiel bellen via het internet. Je maakt gebruik van de snelheid van het internet en hebt tegelijkertijd dezelfde gesprekskwaliteit als traditioneel bellen, omdat je wel gebruikmaakt van het telefoonnetwerk (t.o.v. digitaal bellen met bijvoorbeeld Teams). 

VoIP telefoon
Een telefoon die het VoIP belprotocol ondersteunt en aansluitbaar is op het internet. 

W

Webapplicatie
Een applicatie die toegankelijk is via een webbrowser. Je hoeft een webapp niet te downloaden, zoals wel noodzakelijk is bij een app of applicatie. Bij een webapp kun je vaak inloggen om zelf aanpassingen te doen. Een voorbeeld hiervan is een CRM-systeem of web WhatsApp.

Windows
Microsoft Windows is het besturingssysteem dat is ontwikkeld door Microsoft voor desktop, tablet, mobiel en consoles. 

X

 

Y

 

Z

📑 Inhoudsopgave
Dit is misschien ook wat voor jou!
User hand opsteken emoji
Over ons

Wij kijken door onze eigen IT bril naar de wereld. Ben je benieuwd naar onze missie, kernwaarden en de mensen die bij ons werken? Neem dan hier een kijkje.

Academy emoji
Academy

Je bent nooit écht uitgeleerd. Binnen onze ITS Academy delen we tips, tricks en nieuwtjes over de wondere wereld van IT. Bekijk ‘em via de onderstaande link!

Telefoon2 emoji
VoIP Telefonie

We verzorgen ook zakelijke telefonie. Je eigen telefooncentrale, compleet met vaste en mobiele telefonie. Natuurlijk helemaal in de cloud.

Laat hier je nummer achter
We bellen je zo snel mogelijk terug!
Laat een bericht achter!
We beantwoorden je vraag binnen 1 werkdag
Plan vrijblijvend een afspraak in
en kom in contact met Koen